Cenovnik  

  PREGLEDI  

Naziv pregleda

Cena

Internistički pregled sa EKG-om

2.000,00

Kontrolni internistički pregled sa EKG-om

1.500,00

Pregled vaskularnog hirurga uz medicinsku dokumentaciju

2.500,00

Pregled vaskularnog hirurga-profesora sa VMA uz medicinsku dokumentaciju

4.900,00

Opšti pregled dečijeg hirurga

2.000,00

Pregled endokrinologa uz medicinsku dokumentaciju

3.000,00

Pregled hematologa uz medicinsku dokumentaciju

3.000,00

Kontrolni pregled hematologa/endokrinologa

2.000,00

Pregled reumatologa uz medicinsku dokumentaciju

3.000,00

Kontrolni pregled reumatologa uz medicinsku dokumentaciju

2.000,00

Pregled ortopeda uz medicinsku dokumentaciju

2.000,00

Prvi urološki pregled

2.000,00

Kontrolni urološki pregled

1.500,00

Urološki pregled sa ultrazvukom

3.500,00

Kontrolni urološki pregled sa ultrazvukom

2.500,00

Urološki pregled EHO urotrakta i testisa

5.000,00

Rektalni tuše

1.000,00

Hitan klinički specijalistički pregled

6.000,00

Trijažni pregled defektologa

2.000,00

Opšti pregled stanja razvojne organizacije sposobnosti

3.000,00

Dijagnostička procena neurorazvojnih poremećaja

3.000,00

Kontrolni/konsultativni pregled

1.000,00

Pregled pulmologa

2.500,00

Kontrolni pregled pulmologa

1.500,00

  ULTRAZVUK I DOPLER  

Naziv pregleda

Cena

Dopler arterija nogu/ruku 2.500,00
Dopler vena nogu/ruku 2.500,00
Dopler krvnih sudova nogu/ruku 3.500,00
Dopler krvnih sudova jedne noge 2.000,00
Kolordopler krvnih sudova vrata 2.500,00
Kolordopler abdominalne aorte 2.500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.000,00
Ultrazvuk bubrega i nadbubrega 2.000,00
Ultrazvuk bešike i prostate 2.000,00
Ultrazvuk male karlice 2.000,00
Ultrazvuk ingvinalnih žlezda 2.000,00
Ultrazvuk male karlice i ingvinuma 3.000,00
Ultrazvučni pregled dečijih kukova 2.000,00
Ultrazvuk štitne žlezde 2.600,00
Ciljani pregled (ultrazvuk dojki i štitne žlezde) 4.700,00
Ultrazvuk dojke 2.600,00
Ultrazvuk mekih tkiva vrata 2.600,00
Ultrazvuk mekih tkiva 2.000,00
Kontrolni ultrazvučni pregled 1.000,00
Ultrazvučni pregled dece do 10 god. starosti 2.000,00
Ultrazvuk urotrakta 2.000,00
Ultrazvučni pregled materice – trudnoća 1.000,00
Ultrazvučni pregled testisa 2.000,00

  KARDIOLOGIJA  

Naziv pregleda

Cena

Kardiološki pregled sa EKG-om 3.000,00
Kontrolni pregled kardiologa sa EKG-om 2.000,00
Ultrazvuk srca 3.000,00
Kompletan kardiološki pregled – Prof. dr Dragan Tavčiovski VMA 6.000,00
EHO srca – Prof. dr Dragan Tavčiovski VMA 4.000,00
Holter srca 24-časovni sa čitanjem specijaliste 3.000,00
Holter pritiska 24-časovni sa čitanjem specijaliste 2.000,00
Kardiološki pregled sa EKG-om i EHO srca 6.000,00
EKG 600,00
Merenje šećera u krvi 200,00
Hitan kardiološki pregled sa EKG-om i EHO-m srca 8.000,00
Ultrazvuk srca – dr Blagica Dorić Stojčevski 4.000,00
Kompletan kardiološki pregled dece 6.000,00
Ultrazvuk srca dece 4.500,00

  GASTROENTEROLOGIJA  

Naziv pregleda

Cena

Pregled gastroenterologa uz medicinsku dokumentaciju

3.500,00

Pregled gastroenterologa – Prof. dr Doder Radoje VMA

4.000,00

Kontrolni pregled gastroenterologa – Prof. dr Doder Radoje VMA

2.000,00

Kolonoskopija – Prof. dr Doder Radoje VMA

12.000,00

Kolonoskopija sa anestezijom – Prof. dr Doder Radoje VMA

17.000,00

Gastroskopija – Prof. dr Doder Radoje VMA

8.000,00

Gastroskopija sa anestezijom – Prof. dr Doder Radoje VMA

13.000,00

Kolonoskopija i gastroskopija sa anestezijom – Prof. dr Doder Radoje VMA

27.500,00

PH verifikacija uzorka

1.500,00

  DERMATOVENEROLOGIJA  

Naziv pregleda

Cena

Pregled kožnog lekara 2.000,00
Dermatoskopija – pregled mladeža 2.500,00
Tretman tečnim azotom 2.000,00

   ORL  

Naziv pregleda

Cena

Pregled specijaliste ORL

2.000,00

Pregled specijaliste ORL sa ispiranjem uha

2.500,00

Pregled specijaliste ORL sa timpanometrijom

3.000,00

Pregled specijaliste ORL sa lokalnom aplikacijom leka

2.500,00

Pregled specijaliste ORL sa ispiranjem uha i aplikacijom leka

3.000,00

Kontrolni pregled specijaloste ORL

1.000,00

Kontrolni pregled specijaliste ORL sa ispiranjem uha

1.500,00

Kontrolni pregled specijaliste ORL sa lokalnom aplikacijom leka

1.500,00

Kontrolni pregled ORL sa ispiranjem uha i aplikacijom leka

2.000,00

  PSIHIJATRIJA  

Naziv pregleda

Cena

Opšti pregled psihijatra 2.000,00
Savetovanje za bračne parove 3.000,00
Porodično savetovanje 3.000,00
Pregled neurologa 2.000,00

  KUĆNE POSETE I OSTALE USLUGE  

Naziv usluge

  Cena

Male hirurške intervencije – uklanjanje ateroma, mladeža i lipoma

7.000,00

PH verifikacija uzorka

1.500,00

Skidanje konaca

2.000,00

Kućne posete lekara specijaliste (12h-15h)

3.000,00

Kućne posete lekara specijaliste (posle 17h)

4.000,00

Davanje i.m. injekcija

500,00

Plasiranje i zamena katetera – silikonski

3.000,00

Plasiranje i zamena katetera – običan

2.300,00

Plasiranje i zamena katetera na terenu – silikonski

5.000,00

Plasiranje i zamena katetera na terenu – običan

4.300,00

Previjanje manjih rana – sestre

500,00

Previjanje većih rana – sestre

800,00

Previjanje rana – lekar

1.000,00

Punkcija cisti dojki – hirurg sa ultrazvučnim pregledom radiologa

6.600,00

Punkcija cisti dojki – hirurg

4.000,00

Očitavanje skenera/magneta sa diska – drugo mišljenje

2.000,00